Terug naar 333m.nl

333 Loterij – Privacybeleid

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

333m legt uw gegevens vast als u producten van ons afneemt. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van 333m.

In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens;

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

Gebruik van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door 333m gebruikt voor de volgende doeleinden:

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;

Gebruik van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door 333m gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om een opdracht uit te voeren,
  2. Om u te informeren over de status van uw opdracht
  3. Om door u gestelde vragen te beantwoorden
  4. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.
  5. 333m zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die 333m over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan info@333loterij.nl. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij 333m geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@333loterij.nl

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:333m
Afdeling klantenservice
info@333loterij.nl